Πρόγραμμα στέγασης: ένα σπίτι για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα

Περισσότεροι από 29.000 άνθρωποι έχουν φιλοξενηθεί σε διαμερίσματα, ξενοδοχεία και άλλες εγκαταστάσεις ανά την Ελλάδα, από την έναρξη του Προγράμματος Φιλοξενίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες το 2016 ως σήμερα.

Το πρόγραμμα απαντά στην ανάγκη της ενίσχυσης της δυνατότητας της χώρας να υποδέχεται ευάλλωτους αιτούντες άσυλο καθώς και υποψήφιους για μετεγκατάσταση.

Η Ύπατη Αρμοστεία φροντίζει ώστε όλοι οι ωφελούμενοι του προγράμματος να φιλοξενούνται...