Ομάδα Παραγωγής Γλωσσικού Υλικού – Δραστηριοτήτων

Κώστας Δ. Ντίνας, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Νεκταρία Παλαιολόγου, αναπλ. καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Άννα Χατζηπαναγιωτίδη, αναπλ. καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Frederick, Κύπρος
Μυρτώ Ντίνα, φιλόλογος, μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Βασιλική Παπαθωμοπούλου, σκιτσογράφος