Εκστρατεία της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε με τίτλο #withrefugees

Το 2018 οι παγκόσμιοι ηγέτες θα συγκεντρωθούν σε επίπεδο ΟΗΕ με σκοπό να συμφωνήσουν για έναν πιο δίκαιο τρόπο διαχείρισης της παγκόσμιας προσφυγικής κρίσης. Η συμφωνία αυτή με τίτλο Παγκόσμιο Σύμφωνο για του Πρόσφυγες αφορά κατά κύριο λόγο το διαμερισμό της ευθύνης, όπου κάθε τμήμα της κοινωνίας στέκεται  δίπλα στους πρόσφυγες και αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης του, αντί να επωμίζονται μεμονωμένα κράτη την ευθύνη του μαζικού αναγκαστικού εκτοπισμού.

Αναλυτικά Προγράμμα ανά γνωστικό αντικείμενο και άλλο υλικό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων.