Σύνδεσμοι (links) Μαθημάτων Προγράμματος

Ονοματεπώνυμο διδάσκοντος Links μαθημάτων
Εναρκτήρια συνάντηση http://bbb1.uowm.gr:8090/download/11-04-2017-1491919683/2017-03-21 Ξένιος Ζευς Εναρκτήρια συνάντηση.zip
Παπαδοπούλου Βασιλική

http://bbb1.uowm.gr:8090/download/03-04-2017-1491218539/2017-03-31 16.15.12 Γλώσσα Παρουσιάσεις-Ενημερώσεις 485490895.zip

http://bbb1.uowm.gr:8090/download/06-04-2017-1491510465 Ξενιος Παπαδοπούλου2017-04-06.zip

http://bbb1.uowm.gr:8090/download/10-04-2017-1491840386/Ξένιος Παπαδοπούλου 2017-04-10.zip

http://bbb1.uowm.gr:8090/download/24-04-2017-1493052952/Ξένιος-Παπαδοπούλου 24-04-2017.zip

http://bbb1.uowm.gr:8090/download/27-04-2017-1493308485/Ξένιος Παπαδοπούλου 27-04-2017.zip

Γκανάκας Ιωάννης

http://bbb1.uowm.gr:8090/download/29-03-2017-1490808914/2017-03-29 16.05.12 Γλώσσα Παρουσιάσεις-Ενημερώσεις 485490895.rar

http://bbb1.uowm.gr:8090/download/05-04-2017-1491414549/2017-04-05 16.03.44 Γλώσσα Παρουσιάσεις-Ενημερώσεις 485490895.rar

Δημητριάδου Κατερίνα

1ο μάθημα

http://bbb1.uowm.gr:8090/download/30-03-2017-1490854608/ΞΕΝΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ 28-3-2017.zip.zip

2o μάθημα

http://bbb1.uowm.gr:8090/download/30-03-2017-1490892063/ΞΕΝΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ 30-3-20172.mp4.zip

3o μάθημα

http://bbb1.uowm.gr:8090/download/04-04-2017-1491325956/ksenios_dimitriadou_4_4_2017.rar

4o μάθημα

http://bbb1.uowm.gr:8090/download/08-04-2017-1491601566/ΞΕΝΙΟΣ_ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ 7-4-2017.zip.zip

5o Μάθημα

http://bbb1.uowm.gr:8090/download/11-04-2017-1491936197/ΞΕΝΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ_ 11-4-2017.zip.zip

6o Μάθημα

http://bbb1.uowm.gr:8090/download/18-04-2017-1492532412/ΞΕΝΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ 18-4-2017.zip.zip

Σακελλαρίου Αγγελική http://bbb1.uowm.gr:8090/download/22-04-2017-1492894265/Sakellariou-21.4.17.zip